INTERNATIONAL COOPERATION

Euroadvocaten      Bridge Alliance


Kancelaria Siemiątkowski & Davies jest członkiem dwóch sieci międzynarodowych firm prawniczych i dzięki tym powiązaniom może doradzać‡ w wielu jurysdykcjach, w tym w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Dwie mię™dzynarodowe sieci firm prawniczych:

  • Euroadvocaten (www.euroadvocaten.com)
    Euroadvocaten rekomendowana jest w rankingu Chambers Global Guide 2014 jako sieć skupiają…ca wiodące regionalne firmy prawnicze. Chambers Guide stwierdza: Ta sieć‡ o ugruntowanej pozycji, skupiają…ca firmy ś›redniej wielkoś›ci świadczą…ce pełen zakres usł‚ug, służy pomocą… mał‚ym i ś›rednim przedsię™biorstwom, jak również klientom globalnym, w wielu sprawach w całej Europie.
     
  • Bridge Alliance