ABOUT US

Oferujemy szeroki zakres usł‚ug prawnych, skupiając się™ w szczególnoś›ci na nastę™pujących dziedzinach:

  • Prawo gospodarcze i prawo spół‚ek
  • Nieruchomości, umowy i zagadnienia prawne w zakresie zagospodarowania terenu i procesu budowy
  • Inwestycje typu private equity
  • Projekty infrastrukturalne i energetyczne
  • Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Finansowanie
  • Postę™powanie są…dowe i arbitraż
  • Sprawy klientów indywidualnych

Kancelaria stale pojawia się™ w rankingach wiodących publikacji prawnych takich jak The Legal 500 w zwią…zku ze swoją… działalności… w rozmaitych sektorach, w tym min. prawa spółek/M&A, finansowym oraz nieruchomości.

Nasze podejście polega na świadczeniu spersonalizowanej obsługi prawnej, zapewnianej osobiście przez partnerów w każdej sprawie, powierzonej kancelarii. 
Biuro naszej kancelarii znajduje się™ w centrum Warszawy, przy jednej z najbardziej prestiżowych ulic, blisko historycznego serca miasta, w bezpoś›rednim sąsiedztwie królewskich parków.